حضور کادر سرپرستی کاروان در ترکیه/ پیگیری غیبت هندبال زنان ایران و سهمیه کم کادرفنی
حضور کادر سرپرستی کاروان در ترکیه/ پیگیری غیبت هندبال زنان ایران و سهمیه کم کادرفنی

به گزارش ایسنا، جلسه کمیته برگزاری بازی های کشورهای اسلامی با سرپرست کاروان کشورها دوشنبه هفته آینده به مدت چهار روز برگزار می شود. سرپرست کاروان کشورها قرار است بازدیدی هم از سالن های برگزاری مسابقات و  خوابگاه ها داشته باشند. از ایران اصغر رحیمی سرپرست کاروان ایران به همراه محسن میر مسئول فرهنگی کاروان […]

به گزارش ایسنا، جلسه کمیته برگزاری بازی های کشورهای اسلامی با سرپرست کاروان کشورها دوشنبه هفته آینده به مدت چهار روز برگزار می شود.

سرپرست کاروان کشورها قرار است بازدیدی هم از سالن های برگزاری مسابقات و  خوابگاه ها داشته باشند. از ایران اصغر رحیمی سرپرست کاروان ایران به همراه محسن میر مسئول فرهنگی کاروان و عاطفه اسلامیان مسئول امور بین الملل  کاروان در این نشست حضور خواهند داشت. 

بحث کم بودن سهمیه های کادر فنی و سهمیه ندادن به تیم هندبال بانوان  ایران مهمترین مباحثی است که قرار است تیم سرپرستی ایران با کمیته برگزاری بازی‌ها مطرح کند.
کمیته برگزاری بازی ها تنها ۲۵ درصد سهمیه کادر فنی را اختصاص داده است. 

همچنین کمیته برگزاری بازی های کشور های اسلامی به تیم هندبال زنان  ایران سهمیه حضور در این بازی ها را نداد و این در حالی است که تیم هندبال زنان افغانستان در این بازی ها حضور دارد.

اصغر رحیمی سرپرست کاروان و رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک به صورت کتبی نسبت به اینکه تیم هندبال زنان ایران در بازی‌های کشورهای اسلامی حضور ندارد، معترض شده اند و با این حال قرار است که کادر سرپرستی در جلسه حضوری که با کمیته برگزاری بازی ها، این مسئله را پیگیری کند. 

انتهای پیام

منبع