حقوق زنان در سوئیس کمتر از مردان است!
حقوق زنان در سوئیس کمتر از مردان است!

به گزارش ایسنا، مطالعه شکاف جنسیتی درآمد کلی  که توسط پارلمان در سال ۲۰۱۹ درخواست شد، نشان داد که سوئیس در زمینه اروپایی عملکرد نسبتاً ضعیفی داشته است. اداره آمار ملی در بیانیه‌ای گفت: در سال ۲۰۱۸، شکاف جنسیتی درآمد برای سوئیس ۴۳.۲ درصد بود. این بدان معنی است که درآمد زنان  ۱۵ تا ۶۴ […]

به گزارش ایسنا، مطالعه شکاف جنسیتی درآمد کلی  که توسط پارلمان در سال ۲۰۱۹ درخواست شد، نشان داد که سوئیس در زمینه اروپایی عملکرد نسبتاً ضعیفی داشته است.
اداره آمار ملی در بیانیه‌ای گفت: در سال ۲۰۱۸، شکاف جنسیتی درآمد برای سوئیس ۴۳.۲ درصد بود. این بدان معنی است که درآمد زنان  ۱۵ تا ۶۴ سال  ۴۳.۲ درصد کمتر از مردان برای تمام ساعات کار است.
به نقل از رویترز، در سال ۲۰۲۰، شکاف حقوق بازنشستگی جنسیتی ۳۴.۶ درصد بود. مجموع مستمری سالانه زنان به طور متوسط ۳۵ هزار و ۸۴۰ فرانک سوئیس (۳۶ هزار و ۴۵۶ دلار) بود که ۱۸ هزار و ۹۲۴ فرانک کمتر از مردان بود. این منعکس‌کننده تفاوت در مشارکت شغلی، اثرات خانواده و مدل‌های زندگی و شکاف دستمزد بین دو جنس در طول زمان بود.
انتهای پیام