حوزه بذر و نهال با ایده‌های نوآورانه توسعه می‌یابد
حوزه بذر و نهال با ایده‌های نوآورانه توسعه می‌یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،توسعه پایدار کشاورزی به عنوان یکی از ضروریات و ملاحظات توسعه سرزمینی به شمار می‌آید و در تداوم حیات انسانی، کشاورزی و تولیدات آن نقش بنیادی و راهبردی دارد. به همین دلیل تقویت زیرساخت‌هایی که بتواند به توسعه کشاورزی پایدار در کشور کمک […]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،توسعه پایدار کشاورزی به عنوان یکی از ضروریات و ملاحظات توسعه سرزمینی به شمار می‌آید و در تداوم حیات انسانی، کشاورزی و تولیدات آن نقش بنیادی و راهبردی دارد.

به همین دلیل تقویت زیرساخت‌هایی که بتواند به توسعه کشاورزی پایدار در کشور کمک کند، ضرورتی انکارناپذیر است. یکی از این مقولات که نقشی مهم در تحقق این امر دارد؛ تامین داخلی بذر و نهال است که به نوعی به عنوان مواد اولیه و پایه ای در توسعه کشاورزی محسوب می شوند.

با رشد فزاینده جمعیت و بیشتر شدن نیازهای غذایی، جوامع به دنبال بومی سازی و تامین داخلی محصولات اولیه کشاورزی و تولیدات آن هستند.

ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز برای تحقق کشاورزی پایدار اقدام به انتشار «فراخوان حمایت از طرح‌های زیست‌فناورانه در حوزه بذر و نهال» کرده است تا با این کار گامی بزرگ در جهت تقویت تولید داخلی این مواد بردارد.

«تولید بذور هیبریدی (از جمله دانه های روغنی، چغندر قند، سبزی و صیفی، برنج و..)»، «‎توسعه روش‌های نوین فرآوری بذر (پرایمینگ، بیوپرایمینگ و انواع روش های پوشش دهی)»، «‎تولید هسته های اولیه عاری از ویروس ارقام بومی و تولید متابولیت‌های با ارزش گیاهی» از جمله اولویت های تعیین شده در این فراخوان است.

منبع