خانه های ۵ میلیارد تومانی در محله  شیان + جدول
خانه های ۵ میلیارد تومانی در محله  شیان + جدول

به گزارش خبرنگار مهر؛ بازار مسکن در محله شیان برای خرید خانه ۵۰ متری در آن محله باید حداقل متری ۱۱۴ میلیون تومان که طبق محاسبات حدود ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان باید پرداخت شود. قیمت‌های مسکن در این محله از تهران در ادامه منتشر می‌شود. محله متراژ (قیمت‌ها به تومان می‌باشد) لویزان ۴۲ […]

به گزارش خبرنگار مهر؛ بازار مسکن در محله شیان برای خرید خانه ۵۰ متری در آن محله باید حداقل متری ۱۱۴ میلیون تومان که طبق محاسبات حدود ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان باید پرداخت شود.
قیمت‌های مسکن در این محله از تهران در ادامه منتشر می‌شود.

محله
متراژ (قیمت‌ها به تومان می‌باشد)

لویزان
۴۲ الی ۶۵ میلیون

شمس آباد
۵۳ الی ۹۴ میلیون

هروی
۷۳ الی ۱۱۴ میلیون

شیان
۵۶ الی ۱۰۰ میلیون

شمیران نو
۲۲ الی ۵۱ میلیون