خداحافظی پوریا ساوه شمشکی از دنیای اسکی قهرمانی
خداحافظی پوریا ساوه شمشکی از دنیای اسکی قهرمانی

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم رقابت‌های لیگ اسکی آلپاین به میزبانی پیست اسکی دیزین با قهرمانی محمد کیادربندسری و عاطفه احمدی در رشته مارپیچ بزرگ به پایان رسید. در بخش مردان محمد کیادربندسری به مقام قهرمانی رسید و نیما بها دوم شد. آشوت کارپتیان از (ارمنستان) نیز سوم شد. در جریان این رقابتها پوریا […]

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم رقابت‌های لیگ اسکی آلپاین به میزبانی پیست اسکی دیزین با قهرمانی محمد کیادربندسری و عاطفه احمدی در رشته مارپیچ بزرگ به پایان رسید.

در بخش مردان محمد کیادربندسری به مقام قهرمانی رسید و نیما بها دوم شد. آشوت کارپتیان از (ارمنستان) نیز سوم شد.

در جریان این رقابتها پوریا ساوه شمشکی المپین باتجربه اسکی از دنیای قهرمانی این رشته خداحافظی کرد.

در بخش بانوان نیز عاطفه احمدی، مهسا یارخواه و زیبا کلهر به ترتیب اول تا سوم شدند.