خصوصی سازی درست اجرا شود/تشکیل کارگروه وقف
خصوصی سازی درست اجرا شود/تشکیل کارگروه وقف

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی شامگاه یکشنبه در جلسه شورای اداری استان مازندران با بیان اینکه بزرگترین نعمت خداوند ولایت است، بزرگترین ثروت مازندران را ولایتمداری دانست و گفت: مردم استان مازندران همواره ولایتمداری را اثبات کرده‌اند. وی با اظهار اینکه همه مدیران با انگیزه، بااندیشه، با شهامت وایثار تلاش کنند، […]

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی شامگاه یکشنبه در جلسه شورای اداری استان مازندران با بیان اینکه بزرگترین نعمت خداوند ولایت است، بزرگترین ثروت مازندران را ولایتمداری دانست و گفت: مردم استان مازندران همواره ولایتمداری را اثبات کرده‌اند.

وی با اظهار اینکه همه مدیران با انگیزه، بااندیشه، با شهامت وایثار تلاش کنند، افزود: وظیفه همه دستگاه‌ها حمایت از مدیر باانگیزه و مدیری که قصد دارد تحریم‌ها را دور بزند، است و در این حرکت، حفظ سلامت وکارآمدی دستگاه‌های اداری بسیار مهم است.

وی افزود: باید نسبت به کجی، انحراف و فساد حساسیت وجود داشته باشد و مدیران بیش از هرجایی باید نسبت به کژی، انحراف وناکارآمدی حساسیت داشته باشند.

حجت الاسلام رئیسی حفظ سلامت دستگاه‌ها و کارکنان را بسیار مهم دانست و گفت: مردم شریف وشهیدداده مازندران باید با نوعی کارآمدی برای رفع مشکلات مواجه باشند.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: کارها وبرنامه ها باید به گونه‌ای تعریف شود که تخلف به راحتی صورت نگیرد و باید منابع طبیعی و وزارت جهاد کشاورزی تعریف داشته باشد تا به راحتی افراد را متخلف نکنیم و راهکار قانونی نشان داده شود.

وی افزود: مرتفع سازی در مناطق مازندران باید مشخص شود و سازمان‌های اداری موظف به حفظ حریم دریا هستند و هیچ بخشی مجاز به شکستن حریم دریا نیست و آزادسازی ساحل باید سریع انجام شود.

وی با اظهار اینکه موضوع وقف در جای جای مازندران وجود دارد، بر لزوم تشکیل کارگروهی برای بررسی مسائل حقوقی، قضائی، منابع طبیعی و جنگلی شد و گفت: این کارگروه باید بخش‌های مختلف این موضوع را بررسی کند.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه خصوصی سازی سیاست کلی کشور است و باید اجرایی شود، بر لزوم اجرای درست آن تاکید کرد.

حجت الاسلام رئیسی با تاکید بر حذف جریان دلالی بین حلقه تولید و مصرف گفت: حذف این جریان سبب رضایتمندی تولیدکننده و مصرف کننده می‌شود.