خط تولید تیبا و تیبا ۲ همچنان متوقف است
خط تولید تیبا و تیبا ۲ همچنان متوقف است

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی آجرلو مدیرکل روابط عمومی سازمان ملی استاندارد ایران در توئیتی نوشت: خط تولید تیبا و تیبا ۲ همچنان متوقف است. فقط برای انجام تعهدات قبلی، با رفع عیوب و انجام شروط تعیین‌شده برای ثبت‌نام‌کنندگان و تا پایان تعهدات قبلی، مجوز موردی با پیوست فنی صادر می‌شود. چهارم خرداد ماه امسال […]

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی آجرلو مدیرکل روابط عمومی سازمان ملی استاندارد ایران در توئیتی نوشت: خط تولید تیبا و تیبا ۲ همچنان متوقف است. فقط برای انجام تعهدات قبلی، با رفع عیوب و انجام شروط تعیین‌شده برای ثبت‌نام‌کنندگان و تا پایان تعهدات قبلی، مجوز موردی با پیوست فنی صادر می‌شود.
چهارم خرداد ماه امسال بود که دفتر تخصصی صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران سه خودروی سمند، تیبا صندوق‌دار و تیبا ۲ را به علت عیوب پرتکرار ایمنی عملکرد از فهرست تمدید اعتبار حذف کرد.