دانش بنیان‌ها باطراحی مدل‌های تجاری خاص درکنار پزشکی قانونی باشند
دانش بنیان‌ها باطراحی مدل‌های تجاری خاص درکنار پزشکی قانونی باشند

به گزارش مهر، سید محمد صاحبکار صبح امروز چهارشنبه ۲۰ اسفند ماه در برنامه‌ای که در محل پردیس فناوری قوه قضائیه برگزار شد، افزود: یکی از مجموعه‌هایی که در طول سال چندین میلیون مورد خدمت به مراجعین ارائه می‌کند، سازمان پزشکی قانونی کشور است که در بسیاری از اظهارنظرهای قضائی به کارشناسی پزشکان این سازمان […]

به گزارش مهر، سید محمد صاحبکار صبح امروز چهارشنبه ۲۰ اسفند ماه در برنامه‌ای که در محل پردیس فناوری قوه قضائیه برگزار شد، افزود: یکی از مجموعه‌هایی که در طول سال چندین میلیون مورد خدمت به مراجعین ارائه می‌کند، سازمان پزشکی قانونی کشور است که در بسیاری از اظهارنظرهای قضائی به کارشناسی پزشکان این سازمان نیاز داریم.

وی تصریح کرد: پزشکی قانونی سازمانی بزرگ و گسترده با شعب بسیار در شهرهای مختلف کشور است که با ارائه خدمات مهم و قابل توجه در تعامل نزدیک با مردم قرار دارد.

صاحبکار اظهار داشت: بدون شک و با توجه به گستردگی خدمات پزشکی قانونی، شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند با شناخت نیازها و نیز خدماتی که پزشکی قانونی ارائه می‌کند در کنار این سازمان قرار گیرند و پزشکی قانونی نیز به عنوان کارفرما عمل کند.

به گفته وی شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند با طراحی بیزینس مدل‌های خاص در کنار پزشکی قانونی قرار گیرند به نحوی که این اقدام به نفع مردم، سازمان و نیز شرکت‌های دانش بنیان باشد.

صاحبکار همچنین تصریح کرد: شرکت‌های دانش بنیان باید به این نکته نیز توجه داشته باشند که طراحی مدل‌های آنان به ویژه در بدو کار هزینه برای دولت به همراه نداشته باشد چرا که در شرایط فعلی کشور با مشکلات مالی و اقتصادی مواجه است و باید به نحوی عمل کرد که بار مالی برای دولت ایجاد نکنیم. معاون قوه قضائیه در ادامه تاکید کرد: قوه قضائیه دستگاه خدمت رسان و در تعامل با انبوهی از مردم است که در مراحل رسیدگی و پیگیری امور، می‌توان انبوهی از نوآوری‌ها را به منظور تسهیل رسیدگی به درخواست‌ها و همچنین افزایش تعامل با مردم ارائه نمود..

وی همچنین تعیین اولویت‌ها توسط حکمرانان و سردمداران یک کشور را از ضروریات دانست و گفت: در حال حاضر شرکت‌های دانش بنیان به عنوان یک اولویت در کشور مطرح هستند و به عنوان یک ارزش قلمداد می‌شوند؛ ضمن آنکه مدیران ارشد از جمله رؤسای قوای سه گانه به این شرکت‌ها توجه ویژه دارند.

وی با اشاره به جلسات رئیس قوه قضائیه با شرکت‌های دانش بنیان، این موضوع را نشانه اهمیت کار این شرکت‌ها دانست و گفت: هم اکنون شرکت‌های دانش بنیان از اولویت چندم به اولویت اول و گفتمان ملی تبدیل شده‌اند و در بسیاری از عرصه‌ها می‌توان از حضور آن‌ها بهره مند شد.

در ادامه این جلسه، دکتر ملکی فر معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری با اشاره به تلاش شرکت‌های دانش بنیان برای ارائه خدمت به دستگاه‌های مختلف، گفت: شرکت‌های دانش بنیان در پی کمک و خدمت به دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان پزشکی قانونی کشور هستند و در تلاش هستند که برای رفع نیازهای این سازمان‌ها اقدامی انجام دهند.

وی تصریح کرد: از سازمان پزشکی قانونی کشور می‌خواهیم که نیازهای خود را مطرح کند تا شرکت‌ها با آگاهی از این نیازها و البته با حمایت‌های صندوق، برای رفع آن‌ها تلاش کنند ضمن آنکه این سازمان در جلساتی بخشی از نیازهای خود را اعلام کرده است که در حال مذاکره و مشاوره با شرکت‌های مربوط هستیم.

در این جلسه خیاطیان رئیس مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان نیز با اشاره به جلسات رئیس قوه قضائیه و شرکت‌های دانش بنیان اظهار داشت: برگزاری این جلسات نشانگر اهمیت فعالیت شرکت‌های دانش بنیان است که بر اساس این جلسات دو رویکرد اساسی در ارتباط قوه قضائیه و دانش بنیان‌ها باید مورد توجه قرار گیرد: نخست آنکه شرکت‌ها در فرایند نوآوری‌های قوه قضائیه حضور داشته باشند و نیازهای قوه را بشناسند و دوم اینکه این شرکت‌ها مورد حمایت و توجه قوه قضائیه در رشد نوآوری‌ها قرار گیرند.

وحدت رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری دیگر سخنران این جلسه بود که در سخنانی با بیان اینکه در چند سال گذشته میزان تعامل قوه قضائیه و شرکت‌های دانش بنیان قابل تصور نیز نبود، گفت: رشد این زیست بوم امروز به جایی رسیده است که طی دو سال گذشته رئیس قوه قضائیه دو جلسه با دانش بنیان‌ها برگزار و پردیس نوآوری قوه قضائیه را افتتاح کرده‌اند.

وی این موضوع را نشانگر اهمیت شرکت‌های دانش بنیان دانست و خواستار کمک و حمایت قوه از شرکت‌ها در مسائل حقوقی و قضائی شد.