دبیر خواستار ارائه فوری گزارش مالی هیات کشتی تهران در زمان ریاست عزیزی شد
دبیر خواستار ارائه فوری گزارش مالی هیات کشتی تهران در زمان ریاست عزیزی شد

به گزارش ایسنا، محمدابراهیم امامی سرپرست جدید هیات کشتی تهران ، ظهر امروز با حضور در فدراسیون کشتی، حکم سرپرستی هیئت کشتی استان تهران را از علیرضا دبیر رئیس فدراسیون دریافت کرد.  علیرضا دبیر با تأکید بر استفاده از تمامی ظرفیت های موجود در استان تهران، خطاب به امامی گفت: گزارش عملکرد دو دوره گذشته […]

به گزارش ایسنا، محمدابراهیم امامی سرپرست جدید هیات کشتی تهران ، ظهر امروز با حضور در فدراسیون کشتی، حکم سرپرستی هیئت کشتی استان تهران را از علیرضا دبیر رئیس فدراسیون دریافت کرد.

 علیرضا دبیر با تأکید بر استفاده از تمامی ظرفیت های موجود در استان تهران، خطاب به امامی گفت: گزارش عملکرد دو دوره گذشته هیئت کشتی استان تهران به ویژه گزارش عملکرد مالی را هرچه زودتر تهیه و به فدراسیون کشتی ارائه دهید.

انتهای پیام

منبع