درج نام هاشم‌کندی در سایت اتحادیه جهانی به عنوان مسئول دوچرخه سواری ایران
درج نام هاشم‌کندی در سایت اتحادیه جهانی به عنوان مسئول دوچرخه سواری ایران

به گزارش ایسنا، اتحادیه جهانی دوچرخه سواری پس از اینکه انتخابات فدراسیون ایران را در خرداد ۱۴۰۰ نپذیرفت، نام خسرو قمری را به عنوان رییس فدراسیون دوچرخه سواری در سایت اتحادیه جهانی ثبت کرده بود که در نهایت در اردیبهشت سال جاری تمام اطلاعات مربوط به فدراسیون ایران را حذف کرد. در حالی است که […]

به گزارش ایسنا، اتحادیه جهانی دوچرخه سواری پس از اینکه انتخابات فدراسیون ایران را در خرداد ۱۴۰۰ نپذیرفت، نام خسرو قمری را به عنوان رییس فدراسیون دوچرخه سواری در سایت اتحادیه جهانی ثبت کرده بود که در نهایت در اردیبهشت سال جاری تمام اطلاعات مربوط به فدراسیون ایران را حذف کرد. در حالی است که برای بقیه کشورها نام رییس، دبیر، آدرس فدراسیون و شماره تماس موجود بود اما برای ایران هیچ اطلاعاتی وجود نداشت.
اکنون اتحادیه جهانی دوچرخه سواری در آستانه انتخابات، نام رسول هاشم کندی را برای ایران ثبت کرده است. هاشم کندی برای حضور در انتخابات کاندیدا شده است و وزارت ورزش هم اعلام کرد برای رعایت عدالت، برای فدراسیون سرپرست تعیین می کند.
وزارت ورزش و جوانان هنوز زمان برگزاری انتخابات فدراسیون دوچرخه‌سواری را اعلام نکرده است.

انتهای پیام