دفترچه راهنمای پذیرش دانشجوی ارشد پیام نور و دانشگاه آزاد اصلاح شد
دفترچه راهنمای پذیرش دانشجوی ارشد پیام نور و دانشگاه آزاد اصلاح شد

به گزارش ایسنا،  سازمان سنجش آموزش کشور طی اطلاعیه ای اعلام کرد که پیرو انتشار دفترچه‌های راهنمای پذیرش دوره‌های فراگیر کارشناسیی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور (نوبت بیستم و دوم) و دانشگاه آزاد اسلامی(نوبت اول) ورودی مهرماه سال ۱۴۰۱ در تاریخ های۱۰ و ۲۴ اسفند و اطلاعیه اصلاحی در این خصوص، با توجه به اعلام اصلاحات دفترچه‌های […]

به گزارش ایسنا،  سازمان سنجش آموزش کشور طی اطلاعیه ای اعلام کرد که پیرو انتشار دفترچه‌های راهنمای پذیرش دوره‌های فراگیر کارشناسیی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور (نوبت بیستم و دوم) و دانشگاه آزاد اسلامی(نوبت اول) ورودی مهرماه سال ۱۴۰۱ در تاریخ های۱۰ و ۲۴ اسفند و اطلاعیه اصلاحی در این خصوص، با توجه به اعلام اصلاحات دفترچه‌های راهنمایی آزمون فوق‌الذکر توضیحات ذیل به اطلاع می رسد.

در صفحه ۱۸ دفترچه‌ راهنمای آزمون مذکور مربوط به دانشگاه پیام نور (نوبت بیستم و دوم) و صفحه ۱۷ دفترچه‌ راهنمای مذکور مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی (نوبت اول) در رشته امتحانی حقوق جزا و جرم شناسی (کد ۱۰۳۷)، نام منبع درسی حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه اشخاص (نام درس حقوق جزای اختصاصی ۱ کد درس ۱۲۲۳۱۷۹) اصلاح شد.

بر این اساس فصل های ۳ و ۶ درس حقوق جزای اختصاصی جرائم علیه تمامیت جسمانی افراد حذف شد. 

انتهای پیام

منبع