دولت باید تسهیلات ارزان‌قیمت به حوزه‌های آسیب‌پذیر تزریق کند
دولت باید تسهیلات ارزان‌قیمت به حوزه‌های آسیب‌پذیر تزریق کند

به گزارش مهر، حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در برنامه «به وقت ایران»  درباره شیوع ویروس کرونا به  عملکرد دولت اشاره کرد و گفت: این عملکرد به دو بخش تقسیم می شود، تفکری که دولتمردان به عنوان ستاد ملی مقابله با کرونا و همچنین تفکری که وزارت بهداشت و درمان داشتند. تفکر وزارت بهداشت […]

به گزارش مهر، حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در برنامه «به وقت ایران»  درباره شیوع ویروس کرونا به  عملکرد دولت اشاره کرد و گفت: این عملکرد به دو بخش تقسیم می شود، تفکری که دولتمردان به عنوان ستاد ملی مقابله با کرونا و همچنین تفکری که وزارت بهداشت و درمان داشتند. تفکر وزارت بهداشت و درمان وظیفه آن، نوشتن پروتکل ها و بسیج جامع پزشکی و همکاران ما و فراهم کردن امکانات آی سی یو، تهیه دارو و وسایل و تمام ملزوماتی که برای درمان این بیماران بود تا به نحو احسن فراهم کند.

وی افزود: به همین دلیل متاسفانه بیش از ۳۰۰نفر از بهترین مدافعیت سلامت از جامعه پزشکی از دست دادیم. ولی دولتمردان از یک منظر به فکر مسائل اقتصادی و نگران کسب و کارهای خُرد بودند و همچنین  مشکلات معیشتی مردم اضافه شده بود. توصیه هایی که توسط وزارت بهداشت و درمان می شد، شاید در کمیته هایی که در ستاد ملی مبارزه با کرونا بود بعضی از این توصیه ها با تفکر ما سازگاری نداشت.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خاطرنشان کرد: تنها روزی که محدودیت ها به درستی انجام شد روز ۱۳ فروردین ماه بود و مردم به معنای واقعی رعایت کردند. 

شهریاری تصریح کرد: دولت باید تسهیلات ارزان قیمت به حوزه های آسیب پذیر تزریق کند تا محدودیت ها بهتر و عملی تر شکل بگیرد.  

وی اضافه کرد: دولت و ستاد ملی مبارزه با کرونا باید توصیه هایی که وزارت بهداشت و درمان می کند بپذیرند و اولویت را سلامت مردم بدانند. 

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از صدا و سیما تشکر کرد و گفت: تمام شبکه های صدا و سیما توصیه ها و پروتکل های بهداشتی که توسط همکاران و وزارت بهداشت به طور کامل پخش شد و آموزش ها به اندازه کافی ارائه شده است.

شهریاری به دولت الکترونیک اشاره کرد و گفت: بسیاری از خدمات را می توان با دورکاری و سیستم غیرحضوری انجام داد بنابراین این امر محقق نمی شود. متاسفانه بدون در نظر گرفتن منابع مالی، نیروی انسانی و مدیریت آرزوهای خود را تبدیل به قانون می کنیم به همین دلیل ۳۰درصد از آن اجرایی و عملیاتی نمی شوند.