دیدار عمار الحکیم با سفیران آمریکا و فرانسه
دیدار عمار الحکیم با سفیران آمریکا و فرانسه

به گزارش ایسنا، دفتر رسانه‌ای جریان حکمت ملی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که در این دیدارها که در دفتر عمار الحکیم، رهبر این جریان در بغداد برگزار شد، الحکیم بر ضرورت حضور نیروهای داخلی در صحنه سیاسی عراق تأکید کرد و گفت که هیچ نیرویی نمی‌تواند جای دیگری را بگیرد. وی تأکید کرد که […]

به گزارش ایسنا، دفتر رسانه‌ای جریان حکمت ملی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که در این دیدارها که در دفتر عمار الحکیم، رهبر این جریان در بغداد برگزار شد، الحکیم بر ضرورت حضور نیروهای داخلی در صحنه سیاسی عراق تأکید کرد و گفت که هیچ نیرویی نمی‌تواند جای دیگری را بگیرد.
وی تأکید کرد که حضور در صحنه سیاسی نه به معنای مشارکت در دولت آینده که به معنای تلاش برای مشارکت در تصمیم‌گیری و رسیدن به دیدگاهی مشترک و یکپارچه برای اداره کشور است.

رهبر جریان حکمت ملی عراق در این دیدارها افزود که لازمه اصلاحات پایبندی به قانون اساسی و حفظ احترام نهادهای حکومتی کشور است و تأکید کرد که نظام سیاسی کنونی برآمده از فداکاری شهدا در مبارزه با دیکتاتوری و تروریسم است و سازوکارهای اصلاح خود را تعریف کرده که باید به آنها توجه کرد.

الحکیم همچنین بر اهمیت تشکیل دولتی ملی و خدمات‌محور تأکید کرد که بتواند اعتماد جامعه به نظام سیاسی کشور را بازسازی کند و با تیمی منسجم اولویت‌های کشور را که در أس آنها خدمات و ایجاد فرصت شغلی است تحقق بخشد.
راه‌های گسترش روابط عراق با فرانسه و آمریکا در عین احترام به حاکمیت ارضی عراق و رعایت منافع متقابل از دیگر موضوعات مورد بحث در این دیدارها بود.
انتهای پیام