دیدار ۵۰۰ نخبه کشوری با مقام معظم رهبری
دیدار ۵۰۰ نخبه کشوری با مقام معظم رهبری

به گزارش ایسنا، دوازدهمین همایش ملی نخبگان با شعار “حکمرانی نخبگان سرآمد ایران” در روزهای ۲۶ و ۲۷ مهرماه برگزار خواهد شد. برنامه افتتاحیه این همایش با حضور رییس جمهور برگزار خواهد شد. برگزاری نشست‌های تخصصی و نمایشگاهی از دستاوردهای نخبگان و خدمات نخبگی از دیگر برنامه‌های جنبی روز اول این همایش است. در روز […]

به گزارش ایسنا، دوازدهمین همایش ملی نخبگان با شعار “حکمرانی نخبگان سرآمد ایران” در روزهای ۲۶ و ۲۷ مهرماه برگزار خواهد شد.
برنامه افتتاحیه این همایش با حضور رییس جمهور برگزار خواهد شد.
برگزاری نشست‌های تخصصی و نمایشگاهی از دستاوردهای نخبگان و خدمات نخبگی از دیگر برنامه‌های جنبی روز اول این همایش است.
در روز دوم این همایش در روز ۲۶ مهرماه نخبگان با مقام معظم رهبری دیدار خواهند داشت.
در این همایش ۵۰۰ نفر از نخبگان حاضر خواهند شد.
انتهای پیام