احمد امیرآبادی فراهانی رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی: واردات موز و گوشت دست پدر داماد آقای رئیس‌جمهور و پسرخاله آقای وزیر است!

احمد امیرآبادی فراهانی رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی: واردات موز و گوشت دست پدر داماد آقای رئیس‌جمهور و پسرخاله آقای وزیر است!