راه حل خانگی برای مقابله با آلودگی هوا 
راه حل خانگی برای مقابله با آلودگی هوا 

هرچه هوا خنک‌تر می‌شود، میزان آلودگی هوا به علت وارونگی دما در کشور بیشتر می شود. برای مقابله با آلودگی هوا در خانه می‌توان از گیاهان تصفیه کننده هوا استفاده کرد.  برای هر ٩ متر مکعب فضا یک گلدان کافی است که می‌توان از گیاهان آگلونما، گل عنکبوتی، سرخس و دراسنا استفاده کرد. البته گیاهان […]

هرچه هوا خنک‌تر می‌شود، میزان آلودگی هوا به علت وارونگی دما در کشور بیشتر می شود. برای مقابله با آلودگی هوا در خانه می‌توان از گیاهان تصفیه کننده هوا استفاده کرد.
 برای هر ٩ متر مکعب فضا یک گلدان کافی است که می‌توان از گیاهان آگلونما، گل عنکبوتی، سرخس و دراسنا استفاده کرد.
البته گیاهان بیشتری نیز هستند که می‌توان از آن‌ها در خانه استفاده کرد که از جمله آن‌ها می توان به نخل ققنوس، اسپلتی، لیریوپ، آنتوریوم و پوتوس اشاره کرد.
از گیاهان زیبایی مانند سانسوریا، ژربرا، پاپیتال، نخل راپیس و نخل مرداب نیز نمی‌شود غافل شد که علاوه بر تصفیه طبیعی هوا باعث زیبایی نیز می‌شوند.