رایزنی پیرامون روابط دوجانبه ایران-هند در حاشیه اجلاس رایسینا
رایزنی پیرامون روابط دوجانبه ایران-هند در حاشیه اجلاس رایسینا

به گزارش ایسنا، سید رسول موسوی، مدیرکل بخش غرب آسیا در وزارت امور خارجه و دستیار وزیر امور خارجه در صفحه توییترش نوشت: هم‌زمان با شرکت در گفتمان رایسینا ۲۰۲۲، بررسی ابعاد مختلف روابط دوجانبه ایران و هند و رایزنی درباره مسائل منطقه‌ای با همکارم، مدیر کل سینگ، فرصت خوبی بود. انتهای پیام منبع

به گزارش ایسنا، سید رسول موسوی، مدیرکل بخش غرب آسیا در وزارت امور خارجه و دستیار وزیر امور خارجه در صفحه توییترش نوشت: هم‌زمان با شرکت در گفتمان رایسینا ۲۰۲۲، بررسی ابعاد مختلف روابط دوجانبه ایران و هند و رایزنی درباره مسائل منطقه‌ای با همکارم، مدیر کل سینگ، فرصت خوبی بود.

انتهای پیام

منبع