ربات کشاورزی کمبود نیروی انسانی را جبران می کند
ربات کشاورزی کمبود نیروی انسانی را جبران می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، یک اپراتور انسانی قادر است با استفاده از ترکیب سیستم های بینایی و فناوری های دیگر برای حس کردن محیط اطرافش، بر ناوگانی از این ربات ها نظارت کند. این روند انجام کارها را بهبود می بخشد. همچنین می توان از ربات برای انجام کارهای مختلف […]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، یک اپراتور انسانی قادر است با استفاده از ترکیب سیستم های بینایی و فناوری های دیگر برای حس کردن محیط اطرافش، بر ناوگانی از این ربات ها نظارت کند. این روند انجام کارها را بهبود می بخشد. همچنین می توان از ربات برای انجام کارهای مختلف از جمله اسپری کردن، کنترل علف های هرز، مالچ پاشی، چمن زنی و تحلیل محصول استفاده کرد.
استیو ساندرز یکی از بنیانگذاران و مدیر ارشد اجرایی رباتیکس پلاس اعلام کرد او و تیمش با کشاورزان همکاری کرده اند تا یک ساختار ماژولی یگانه برای وسیله نقلیه ربات طراحی کنند. ماشین جدید می تواند در محیط های مختلف فعالیت کند و به همین دلیل چند منظوره است.
او در این باره می گوید: ما یک پلتفرم کشاورزی انعطاف پذیر با قدرت سازگاری با انواع مختلف محصول و همراه ابزارهایی با کاربردهای مختلف ایجاد کردیم که مزایای اتوماسیون را نیز به همراه دارد. برای سازگاری و ادامه فعالیت در جهان نوین و ایجاد آینده ای رقابتی و حافظ محیط زیست در حوزه کشاورزی، کشاورزان و باغداران باید مشکلاتشان را با اتوماسیون حل کنند، اتکا به اپراتورهای پر هزینه ماشین ها را کاهش دهند و قابلیت تصمیم گیری براساس چشم اندازهای مبتنی بر داده ها را فراهم کنند.