رتبه بریتانیا منفی شد
رتبه بریتانیا منفی شد

به گزارش ایسنا، به نقل از اکونومیک، سرویس سرمایه‌گذاران مودیز، چشم‌انداز رتبه‌بندی دولت بریتانیا را به منفی تغییر داد و در عین حال رتبه‌بندی بلندمدت صادرکننده ارزهای داخلی و خارجی و رتبه‌های ارشد بدون تضمین ارز داخلی را در Aa۳ تأیید کرد. چشم‌انداز رتبه‌بندی بانک انگلستان (BoE) نیز از پایدار و رتبه‌بندی Aa۳ بلندمدت صادرکننده […]

به گزارش ایسنا، به نقل از اکونومیک، سرویس سرمایه‌گذاران مودیز، چشم‌انداز رتبه‌بندی دولت بریتانیا را به منفی تغییر داد و در عین حال رتبه‌بندی بلندمدت صادرکننده ارزهای داخلی و خارجی و رتبه‌های ارشد بدون تضمین ارز داخلی را در Aa۳ تأیید کرد.
چشم‌انداز رتبه‌بندی بانک انگلستان (BoE) نیز از پایدار و رتبه‌بندی Aa۳ بلندمدت صادرکننده ارز خارجی و داخلی و رتبه‌بندی اوراق قرضه بدون تضمین ارشد به ارز خارجی همچنین رتبه‌بندی خارجی (P)Aa۳ آن به منفی تغییر کرده است.
مودیز بیان کرد که این تصمیم عمدتاً به دو دلیل اتخاذ شده است؛ افزایش غیرقابل پیش‌بینی بود سیاست‌گذاری در میان چشم‌انداز رشد ضعیف‌تر و افزایش تورم و خطرات ناشی از بدهی بریتانیا.
انتهای پیام