رهن ۲ میلیاردی در پاسداران  + جدول
رهن ۲ میلیاردی در پاسداران  + جدول

به گزارش خبرنگار مهر، برای اجاره در محدوده پاسداران حداقل باید به میزان ۱۲ میلیون تومان اجاره و ۲۲۰ میلیون تومان پول پیش داشته باشید. در ادامه قیمت‌های اجاره مسکن در این منطقه تهران منتشر می‌شود: محله متراژ اجاره (قیمت‌ها به تومان می‌باشد) رهن (قیمت‌ها به تومان می‌باشد) اختیاریه ۱۰۰ ۱۵ الی ۳۵ میلیون ۳۰۰ […]

به گزارش خبرنگار مهر، برای اجاره در محدوده پاسداران حداقل باید به میزان ۱۲ میلیون تومان اجاره و ۲۲۰ میلیون تومان پول پیش داشته باشید.

در ادامه قیمت‌های اجاره مسکن در این منطقه تهران منتشر می‌شود:

محله
متراژ
اجاره (قیمت‌ها به تومان می‌باشد)
رهن (قیمت‌ها به تومان می‌باشد)

اختیاریه
۱۰۰
۱۵ الی ۳۵ میلیون
۳۰۰ الی ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون

هروی
۱۱۰
۱۸ الی ۳۰ میلیون
۲۵۰ الی ۱ میلیارد

قبا
۱۰۰
۱۸ الی ۲۵ میلیون
۲۵۰ الی ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون

پاسداران
۹۰
۱۲ الی ۲۵ میلیون
۲۲۰ الی ۲ میلیارد

دروس
۹۰
۲۰ الی ۲۵ میلیون
۲۵۰ الی ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون