روز جهانی سندروم دان فرصتی برای احترام به این عزیزان است
روز جهانی سندروم دان فرصتی برای احترام به این عزیزان است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حاج میرزایی در توئیتر نوشت: روز جهانی سندرم دان فرصت مغتنمی است تا با ارتقاء افکار عمومی و درنگ در تفاوت‌ها، به حقوق و توانایی این عزیزان احترام بگذاریم و رفتار دوستانه آنها را ارج نهیم. با گرامیداشت این روز خود را در قبال ایشان و خانواده‌های محترم، متعهد می‌دانیم. […]

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حاج میرزایی در توئیتر نوشت: روز جهانی سندرم دان فرصت مغتنمی است تا با ارتقاء افکار عمومی و درنگ در تفاوت‌ها، به حقوق و توانایی این عزیزان احترام بگذاریم و رفتار دوستانه آنها را ارج نهیم. با گرامیداشت این روز خود را در قبال ایشان و خانواده‌های محترم، متعهد می‌دانیم.

بیست و یکم ماه مارس مصادف با اول فروردین ماه، روز جهانی سندرم دان نام گرفته است. سندرم دان یک بیماری ژنتیکی است که به دلیل حضور تمام یا بخشی از یک کروموزم اضافی در جفت کروموزم بیست و یک به وجود می‌آید.

نام این سندرم از نام یک پزشک انگلیسی به نام جان لانگدان دان گرفته شده است که برای اولین بار این سندرم را توصیف کرد. افراد مبتلا به سندرم داون توان ذهنی پایین تر از حد میانگین دارند و به طور معمول دچار ناتوانی ذهنی خفیف تا متوسط هستند. متوسط میزان بروز این سندرم بین یک در ششصد تا یک در هزار مورد از تولد نوزادان زنده گزارش شده است.