رونمایی از ۲۰ عنوان کتاب آموزشی حوزه مدیریت شهری
رونمایی از ۲۰ عنوان کتاب آموزشی حوزه مدیریت شهری

به گزارش مهر، مهدی جمالی نژاد پس از رونمایی این کتاب‌ها گفت: کتاب سبز ۱۴۰۰ (راهنمای عمل شهرداری‌ها و شوراها) با توجه به در پیش رو داشتن انتخابات شوراها و تغییرات قابل پیش‌بینی در ترکیب شوراها، کمبود منابع آموزشی متناسب با نیازهای شغلی مدیریت شهری و کمبود منابع علمی در زمینه‌های مرتبط با مدیریت شهری […]

به گزارش مهر، مهدی جمالی نژاد پس از رونمایی این کتاب‌ها گفت: کتاب سبز ۱۴۰۰ (راهنمای عمل شهرداری‌ها و شوراها) با توجه به در پیش رو داشتن انتخابات شوراها و تغییرات قابل پیش‌بینی در ترکیب شوراها، کمبود منابع آموزشی متناسب با نیازهای شغلی مدیریت شهری و کمبود منابع علمی در زمینه‌های مرتبط با مدیریت شهری از سوی مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تهیه شده است.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور هدف از انتشار کتب را توانمندسازی و دانش‌افزایی دست‌اندرکاران حوزه‌ی مدیریت شهری، و یکسان‌سازی محتواهای آموزشی در حوزه مدیریت شهری کشور برشمرد.

وی عناوین این کتاب‌ها را به این شرح عنوان نمود: شهرسازی، کاربری زمین شهری، حمل و نقل شهری، نظام مراکز شهری و فضای مسکونی، طرح‌های شهری، ساخت و سازهای شهری، مدیریت پسماندهای شهری، تأسیسات شهری، فضای سبز شهری، تسهیلات شهری، مدیریت شهری، تجهیزات شهری، گردشگری شهری، مدیریت و برنامه‌ریزی، مدیریت ایمنی محیط شهری، مدیریت بهداشت شهری، پیاده روسازی و پیاده راه سازی، بودجه و بودجه‌ریزی در شهرداری، شهر هوشمند، شهر خلاق.

جمالی نژاد همچنین گفت: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته وزارت کشور برای اولین بار قبل از برگزاری انتخابات شوراها و به منظور ارائه آموزش‌های استاندارد و منسجم به خانواده بزرگ مدیریت شهری کشور، چنین محتوای آموزشی جامعی را تهیه و در اختیار خانواده بزرگ مدیریت شهری کشور قرار داد.

وی افزود: با آغاز فعالیت شوراها و به تبع آن شهرداری‌ها، ارائه آموزش‌های کاربردی در سطح گسترده و فراگیر در کل کشور با شیوه‌ها و روش‌های متنوع آموزشی از سوی وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور آغاز خواهد شد.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور مخاطبین این آموزش‌ها را اعضا شوراهای اسلامی شهر، شهرداران و کارکنان شهرداری‌ها، جامعه علمی و دانشگاهی و متخصصان حوزه مدیریت و برنامه‌ریزی شهری و روستایی است.