زمین ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن تأمین شد
زمین ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن تأمین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، علیرضا فخاری درباره وضعیت فعلی تأمین زمین برای طرح نهضت ملی مسکن در سراسر کشور خاطرنشان کرد: تاکنون ۲۰ هزار هکتار اراضی مسکونی مستعد بارگذاری برای طرح نهضت ملی مسکن شناسایی شده و در اختیار طرح قرار گرفته است. وی افزود: برآوردها حاکی از […]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، علیرضا فخاری درباره وضعیت فعلی تأمین زمین برای طرح نهضت ملی مسکن در سراسر کشور خاطرنشان کرد: تاکنون ۲۰ هزار هکتار اراضی مسکونی مستعد بارگذاری برای طرح نهضت ملی مسکن شناسایی شده و در اختیار طرح قرار گرفته است.
وی افزود: برآوردها حاکی از آن است که با استفاده از این ۲۰ هزار هکتار بعد از طی مراحل مقدماتی الحاق و تعیین کاربری‌ها، می‌توان زمین موردنیاز برای یک میلیون و ۴۲۳ هزار نفر از متقاضیان طرح نهضت ملی را تأمین کرد.
فخاری با اشاره به دیگر ظرفیت‌های شناسایی شده، گفت: علاوه بر این، ۳۷ هزار هکتار زمین متعلق دولت نیز در حریم شهرها شناسایی شده‌اند و در مراحل مختلف بررسی برای الحاق در کارگروه‌های استانی، شورای برنامه‌ریزی و … قرار دارند که باید مراحل الحاق و تعیین کاربری آن‌ها طی شود.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن خاطرنشان کرد: اگر کارگروه‌های استانی رسیدگی به الحاق این اراضی به محدوده شهرها را تسریع کنند، حدود یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد دیگر نیز در این اراضی قابل بارگذاری خواهد بود.
فخاری گفت: با این دو عدد مجموعاً می‌توان زمین حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی را در اراضی متعلق به سازمان ملی زمین و مسکن و شهرهای جدید تأمین کرد که تحقق این عدد حاصل بیش از ۱۷۰ جلسه با مدیران کل استانی کشور و استفاده از ظرفیت‌های سازمان ملی زمین و مسکن است.
وی به مقایسه میزان تأمین زمین در طرح نهضت ملی مسکن و مسکن مهر پرداخت و گفت: در پروژه مسکن مهر تنها برای حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد تأمین زمین انجام شد در حالی که در طرح نهضت ملی مسکن، تا کنون بیش از مسکن مهر زمین تأمین شده و بیش از این هم در شرف تأمین و الحاق قرار دارد.

منبع