زوال عقل و فاکتور‌هایی که با سن افراد مرتبط هستند
زوال عقل و فاکتور‌هایی که با سن افراد مرتبط هستند

امر مک گرات، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه ملی ایرلند گالوی، گفت: زوال عقل یک بیماری پیچیده است و نمرات پیش بینی خطر باید متناسب با فرد باشد. برای این مطالعه، محققان داده‌های جمع آوری شده از حدود ۴۹۰۰ آمریکایی را که در مطالعه قلب فرامینگهام ثبت نام کرده بودند، تجزیه و تحلیل کردند. شرکت […]

امر مک گرات، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه ملی ایرلند گالوی، گفت: زوال عقل یک بیماری پیچیده است و نمرات پیش بینی خطر باید متناسب با فرد باشد.

برای این مطالعه، محققان داده‌های جمع آوری شده از حدود ۴۹۰۰ آمریکایی را که در مطالعه قلب فرامینگهام ثبت نام کرده بودند، تجزیه و تحلیل کردند. شرکت کنندگان تقریباً از سن ۵۵ تا ۸۰ سالگی تحت نظر بودند و از سن ۶۵ سالگی پیگیری شدند تا ببینند چه کسانی دچار زوال عقل شده اند.

محققان همچنین دریافتند که افراد مبتلا به فشار خون بالا در سن ۵۵ سالگی بیشتر در معرض ابتلاء به زوال عقل بودند و با هر ۱۰ امتیاز افزایش فشار خون سیستولیک، این خطر حدود ۱۲ درصد افزایش می‌یابد که بالاترین عدد در مطالعه است.

بر اساس این گزارش، احتمال ابتلاء به زوال عقل در افراد ۷۰ سال که دیابت و سکته داشتند بیشتر بود و افراد ۸۰ ساله که سکته مغزی یا دیابت داشتند بین ۴۰ تا ۶۰ درصد بیشتر در معرض ابتلاء به زوال عقل بودند.

مک گرات گفت: این یافته‌ها می‌توانند به ما کمک کند تا خطر ابتلاء به زوال عقل در آینده را پیش‌بینی کنیم و توصیه‌های فردی در مورد تغییرات سبک زندگی و کنترل عوامل خطر برای کمک به کاهش خطر زوال عقل در آینده را ارائه کنیم.

منبع: مدیسن نت

منبع