سرانجام جمع آوری دکل‌های مخابراتی بدون مجوز در تهران
سرانجام جمع آوری دکل‌های مخابراتی بدون مجوز در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران وضعیت دکل‌های مخابراتی در سطح شهر را نا مناسب دانست و اظهارداشت: در این زمینه تلاش‌های زیادی صورت گرفت و ارتباطات خوبی با شرکت‌های مخابراتی شکل گرفت، اما این اقدامات ادامه پیدا نکرد و در هر فضایی دکل نصب شد. چمران تاکید کرد: باید برای مدیریت این وضعیت و […]

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران وضعیت دکل‌های مخابراتی در سطح شهر را نا مناسب دانست و اظهارداشت: در این زمینه تلاش‌های زیادی صورت گرفت و ارتباطات خوبی با شرکت‌های مخابراتی شکل گرفت، اما این اقدامات ادامه پیدا نکرد و در هر فضایی دکل نصب شد.
چمران تاکید کرد: باید برای مدیریت این وضعیت و بهبود آن و همچنین رعایت قوانین، اخذ مجوز و پرداخت عوارض تدبیری اندیشیده شود. ما در این صورت ناچار می‌شویم که مصوبه‌ای را تصویب کنیم که دکل‌های بدون مجوز جمع آوری شوند.
وی گفت: کمیسیون ماده ۱۰۰ باید مجوز تخریب این دکل‌ها را صادر کند.