سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری تغییر نکرد
سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری تغییر نکرد

به گزارش ایسنا، دوره سرپرستی رسول هاشم کندی در فدراسیون دوچرخه سواری به پایان رسیده بود و وزیر ورزش ادامه فعالیت او را به عنوان سرپرست تمدید کرد. حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان در حکم جدیدی که برای رسول هاشم کندی صادر کرده، اعلام شد که او تا زمان برگزاری مجمع انتخاباتی رییس فدراسیون […]

به گزارش ایسنا، دوره سرپرستی رسول هاشم کندی در فدراسیون دوچرخه سواری به پایان رسیده بود و وزیر ورزش ادامه فعالیت او را به عنوان سرپرست تمدید کرد.

حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان در حکم جدیدی که برای رسول هاشم کندی صادر کرده، اعلام شد که او تا زمان برگزاری مجمع انتخاباتی رییس فدراسیون دوچرخه سواری در سمت خود ابقا است. 

حکم به شرح زیر است:

62231960 - سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری تغییر نکرد

انتهای پیام

منبع