سرپرست فدراسیون سوارکاری معرفی شد
سرپرست فدراسیون سوارکاری معرفی شد

به گزارش ایسنا و به نقل از وزارت ورزش و جوانان، با حکم حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان، محمود حیدری به عنوان سرپرست فدراسیون سوارکاری معرفی شد. در حکم حمید سجادی خطاب به محمود حیدری آمده است: انتظار می رود ضمن انجام امور جاری فدراسیون در اسرع وقت نسبت به برگزاری مجمع انتخابی رییس […]

به گزارش ایسنا و به نقل از وزارت ورزش و جوانان، با حکم حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان، محمود حیدری به عنوان سرپرست فدراسیون سوارکاری معرفی شد.
در حکم حمید سجادی خطاب به محمود حیدری آمده است: انتظار می رود ضمن انجام امور جاری فدراسیون در اسرع وقت نسبت به برگزاری مجمع انتخابی رییس فدراسیون اقدام کنید.
انتهای پیام