سرپرست مدیریت فناوری موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی منصوب شد
سرپرست مدیریت فناوری موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی منصوب شد

به گزارس خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، با حکم دکتر یونس پناهی، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و رئیس موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی، دکتر زهره افتخاری عضو هیأت علمی انستیتو پاستور ایران را به عنوان سرپرست مدیریت فناوری نیماد منصوب کرد. در این حکم آمده است : نظر به تعهد، […]

به گزارس خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، با حکم دکتر یونس پناهی، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و رئیس موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی، دکتر زهره افتخاری عضو هیأت علمی انستیتو پاستور ایران را به عنوان سرپرست مدیریت فناوری نیماد منصوب کرد.
در این حکم آمده است : نظر به تعهد، تخصص و تجربیات ارزشمند سرکار عالی بدینوسیله به عنوان « سرپرست مدیریت فناوری نیماد » موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران منصوب می شوید.
انتظار می رود با رعایت آموزه های اسلامی، قانون مداری، مبانی علمی، روحیه انقلابی و تلاش جهادی و همچنین بهره گیری و استفاده از توان وتجربه اعضای هیأت علمی دانشگاه ها/دانشکده های علوم پزشکی نقشی شایسته در اجرای سیاست های تحقیقاتی وفناوری حوزه سلامت، برای تحقق و اعتلای جایگاه تحقیقات فناوری ضمن شفاف سازی فرایند و باز مهندسی فرایندهای فناوری و مسئله محور کمیته های موسسه نیماد و در راستای پاسخ به نیازهای هدفمند جامعه ایفاء کنید.
امید است با استعانت از پروردگار متعال ضمن رعایت عدالت و شفافیت با روحیه جهادی در پیگیری و دستیابی به اهداف موفق سربلند باشید.