محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر چهارشنبه وارد شهرستان پیشوا شد و مورد استقبال، حشمت الله عسگری معاون استاندار و جمعی از مسئولان قرار گرفت.

محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر چهارشنبه وارد شهرستان پیشوا شد و مورد استقبال، حشمت الله عسگری معاون استاندار و جمعی از مسئولان قرار گرفت.