سهم ۵۰ درصدی تأمین‌اجتماعی در تقبل حق بیمه تکمیلی مستمری‌بگیران
سهم ۵۰ درصدی تأمین‌اجتماعی در تقبل حق بیمه تکمیلی مستمری‌بگیران

به گزارش ایسنا، مجتبی طهماسبی با اشاره به افزایش مشارکت تأمین‌اجتماعی در پرداخت حق بیمه تکمیلی درمان مستمری‌بگیران و افزایش تعهدات بیمه در قرارداد سال جاری، گفت: بیمه تکمیلی درمان مستمری بگیران از خدماتی است که با محوریت کانون عالی بازنشستگان و کانون‌های استانی به مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی و خانواده آنان ارائه می‌شود و سازمان تأمین‌اجتماعی […]

به گزارش ایسنا، مجتبی طهماسبی با اشاره به افزایش مشارکت تأمین‌اجتماعی در پرداخت حق بیمه تکمیلی درمان مستمری‌بگیران و افزایش تعهدات بیمه در قرارداد سال جاری، گفت: بیمه تکمیلی درمان مستمری بگیران از خدماتی است که با محوریت کانون عالی بازنشستگان و کانون‌های استانی به مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی و خانواده آنان ارائه می‌شود و سازمان تأمین‌اجتماعی در این برنامه، نقش همکاری و تسهیل‌گری داشته و از سنوات گذشته بخشی از حق بیمه تکمیلی درمان مستمری بگیران را نیز برعهده گرفته است. حسب رویکردهای حمایتی سازمان در سال جاری به‌منظور مساعدت بیشتر به جامعه شریف مستمری بگیران، سهم سازمان تأمین‌اجتماعی از حدود ۳۰ درصد سال گذشته به ۵۰ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: همکاری و مساعدت سازمان تأمین‌اجتماعی در زمینه بیمه تکمیلی درمان مستمری‌بگیران با توجه به مصوبات هیئت‌مدیره سازمان در تاریخ‌های سوم آبان و ۱۵ آذر سال ۱۴۰۰ مبنی بر موافقت با تمدید کسر حق بیمه تکمیلی درمان مستمری‌بگیران و مساعدت به مستمری‌بگیران بابت بیمه درمان تکمیلی و بر اساس قرارداد منعقده بین کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر سراسر کشور با شرکت‌های بیمه‌گر طرف قرارداد، انجام می‌شود.
وی افزود: براساس مصوبات هیئت‌مدیره و ابلاغ مدیرعامل سازمان مقرر شد به ازای هر نفر از مشمولان، از حق بیمه تکمیلی درمان مستمری‌بگیران در قرارداد سال جاری که ماهیانه مبلغ ۹۱ هزار تومان است، ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان از حقوق ماهیانه بازنشستگان و مستمری‌بگیران کسر می‌شود و ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان نیز به عنوان مساعدت سازمان به این مبلغ افزوده و به شرکت بیمه‌گر (شرکت آتیه‌سازان حافظ) پرداخت می‌شود. همچنین بابت حق بیمه عمر نیز برای هر نفر ماهیانه ۱۴ هزار و ۵۵۰ تومان سهم مستمری‌بگیر طی دوره یکم آذر ۱۴۰۰ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۱ توسط واحدهای اجرایی و با هماهنگی کانون بازنشستگان شهرستان و استان‌‎‌‎‎ مربوطه به شرکت بیمه ایران پرداخت می‌شود.
طهماسبی تأکید کرد: مساعدت سازمان تأمین‌اجتماعی صرفاً در خصوص بیمه تکمیلی درمان و به میزان هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است. همچنین متولی برگزاری مناقصه و انتخاب شرکت بیمه اصلح و نیز کلیه فرآیندهای مربوط به انعقاد قرارداد بیمه درمان تکمیلی و بیمه عمر با شرکت‌های بیمه‌گر، ثبت‌نام و انصراف مستمری‌بگیران تحت پوشش این سازمان، کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر سراسر کشور است.
به گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، وی افزود: براین اساس و با توجه به نقش سازمان تأمین‌اجتماعی در این زمینه و همچنین با درنظر داشتن اینکه متولی برگزاری مناقصه و انتخاب شرکت بیمه‌گر، کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی است، مشمولان برای هر گونه اقدام در زمینه حذف یا اضافه کردن افراد تحت تکفل یا پیگیری موضوعات مربوط به نحوه محاسبه و پرداخت سهم شرکت بیمه از هزینه‌های درمان و سایر موضوعات مربوط به بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر مستمری‌بگیران، باید تنها به کانون عالی بازنشستگان یا کانون‌های استانی مراجعه کنند و برای شعب سازمان تأمین‌اجتماعی در این زمینه مأموریت و مسئولیتی تعریف نشده است.
انتهای پیام