سومین روز بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم، صبح امروز دوشنبه ۱ شهریور در صحن مجلس شورای اسلامی در حال برگزاری است. در ابتدای این جلسه، بررسی صلاحیت بهرام عین اللهی به عنوان وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دستور کار جلسه علنی صبح نمایندگان قرار گرفت.

سومین روز بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم، صبح امروز دوشنبه ۱ شهریور در صحن مجلس شورای اسلامی در حال برگزاری است. در ابتدای این جلسه، بررسی صلاحیت بهرام عین اللهی به عنوان وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دستور کار جلسه علنی صبح نمایندگان قرار گرفت.