شاخص کیفی هوای اصفهان بر مدار سالم قرار گرفت
شاخص کیفی هوای اصفهان بر مدار سالم قرار گرفت

بابک صادقیان در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به هفت صبح امروز جمعه – ۲۲ اسفند – با میانگین ۸۹ در وضعیت قابل قبول (سالم) ثبت شد و در نخستین ساعات امروز نیز شاخص کیفی هوای این کلانشهر با میانگین ساعتی ۷۶ است. وی با اشاره به […]

بابک صادقیان در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به هفت صبح امروز جمعه – ۲۲ اسفند – با میانگین ۸۹ در وضعیت قابل قبول (سالم) ثبت شد و در نخستین ساعات امروز نیز شاخص کیفی هوای این کلانشهر با میانگین ساعتی ۷۶ است.

وی با اشاره به جزئیات وضعیت هوا در ایستگاه‌های پایش دائم آلودگی شهر اصفهان، افزود: کیفیت هوا صبح امروز در خیابان استانداری با شاخص ۸۲، خیابان پروین با شاخص ۶۷، خیابان رودکی با شاخص ۸۳ و بزرگراه خرازی با شاخص ۹۲ بر مدار (زرد) سالم قرار دارد.

مدیر امور آزمایشگاه‌های محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه امروز شاخص‌های کیفی هوا در ۹ ایستگاه پایش به دلیل نقص فنی در دسترس نیست، گفت: کیفیت هوای شهرهای مجاور کلانشهر اصفهان از جمله شاهین شهر با میانگین ۹۹ و شهر سجزی با میانگین ۹۱ در شرایط سالم است؛ همچنین داده‌های ایستگاه‌های سنجش کیفی هوا در شهرهای خمینی شهر، نجف آباد، کاشان و منطقه دولت آباد در دسترس نیست.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.