شلیک ارتش رژیم صهیونیستی به مرزهای جنوبی لبنان
شلیک ارتش رژیم صهیونیستی به مرزهای جنوبی لبنان

به گزارش ایسنا، به نقل از روسیا الیوم، نیروهای اسرائیلی برای دومین روز متوالی برای ارعاب کشاورزان لبنانی که در زمین خود در دشت مرجعیون در سمت لبنان کار می‌کردند، به سوی آنها تیراندازی هوایی کردند. در همین زمینه منابع لبنانی گزارش دادند که صدای انفجارهایی که در بخش شرقی منطقه مرزی شنیده شد، ناشی […]

به گزارش ایسنا، به نقل از روسیا الیوم، نیروهای اسرائیلی برای دومین روز متوالی برای ارعاب کشاورزان لبنانی که در زمین خود در دشت مرجعیون در سمت لبنان کار می‌کردند، به سوی آنها تیراندازی هوایی کردند.

در همین زمینه منابع لبنانی گزارش دادند که صدای انفجارهایی که در بخش شرقی منطقه مرزی شنیده شد، ناشی از انفجار مین‌های به جا مانده از زمان اشغال در منطقه “آبل القمح” در نزدیکی “الوزانی” بود.

انتهای پیام

منبع