صادرات شیر خشک شتر آزاد شد
صادرات شیر خشک شتر آزاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی مصوبه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی را مبنی بر آزاد بودن صادرات شیر خشک شتر را به دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ کرد. بر این اساس صادرات شیر خشک شتر با رعایت ضوابط فنی و بهداشتی و بدون اخذ هر گونه عوارض […]

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی مصوبه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی را مبنی بر آزاد بودن صادرات شیر خشک شتر را به دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ کرد.

بر این اساس صادرات شیر خشک شتر با رعایت ضوابط فنی و بهداشتی و بدون اخذ هر گونه عوارض آزاد است.

همچنین مرجع تشخیص ماهیت شیر خشک شتر، سازمان ملی استاندارد تعیین شده است.

3717314 - صادرات شیر خشک شتر آزاد شد