ضابطه صدور گواهی هسته‌های فناور حوزه سلامت تدوین شد
ضابطه صدور گواهی هسته‌های فناور حوزه سلامت تدوین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، نخستین نشست کمیته فنی تعیین مصادیق هسته‌های فناور و تعیین سطح فناوری در دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت برگزار شد. دکتر محمدرضا منظم رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت با بیان ضرورت حمایت از شرکت‌های نوپای مستقر در مراکز رشد دانشگاه‌های کشور جهت دریافت مجوزهای مورد […]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، نخستین نشست کمیته فنی تعیین مصادیق هسته‌های فناور و تعیین سطح فناوری در دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت برگزار شد.

دکتر محمدرضا منظم رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت با بیان ضرورت حمایت از شرکت‌های نوپای مستقر در مراکز رشد دانشگاه‌های کشور جهت دریافت مجوزهای مورد نیاز برای فعالیت در حوزه فناوری سلامت، از تعامل معاونت تحقیقات فناوری وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در راستای تعریف هسته‌های فناور خبر داد.

طبق «ضابطه حمایت از محصولات شرکت‌های دانش بنیان و هسته های فناور» مصوب سازمان غذا و دارو، شرکت‌هایی که به عنوان هسته فناور به سازمان غذا و دارو معرفی شوند از حمایت‌های در نظر گرفته شده برای شرکت‌های دانش‌بنیان در این سازمان مانند تسریع در روند بررسی درخواست‌ها و صدور مجوزها برخوردار می‌شوند.

به این منظور جهت تعیین مصادیق هسته‌های فناور، «ضابطه صدور گواهی هسته‌های فناور و تعیین سطح فناوری محصولات تولیدی، خدماتی و تحقیقاتی» در دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت جهت معرفی شرکت‌های نوپا به سازمان غذا و دارو تدوین شده است.

در ادامه جلسه، تعیین شاخص‌های مشخص جهت تعریف شرکت‌های مستقر در مراکز رشد، پارک‌های علم و فناوری و شتاب‌دهنده‌ها به عنوان هسته فناور و سطح حمایت‌های مورد نیاز از این هسته‌ها مورد بحث و بررسی اعضای کمیته قرار گرفت.

منبع