طرح نماینده آمریکا برای به رسمیت شناختن”نکبت فلسطین”
طرح نماینده آمریکا برای به رسمیت شناختن”نکبت فلسطین”

به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه النشره، رشیده طلیب، نماینده مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد: امروز پیش نویس طرحی را برای به‌رسمیت شناختن نکبت فلسطین ارائه کردم؛ چرا که  ۴۰۰ شهرک و روستای فلسطینی ویران شده و بیش از ۷۰۰ هزار فلسطینی از دیار خود بیرون رانده و آواره شدند. وی تاکید کرد: مردم […]

به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه النشره، رشیده طلیب، نماینده مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد: امروز پیش نویس طرحی را برای به‌رسمیت شناختن نکبت فلسطین ارائه کردم؛ چرا که  ۴۰۰ شهرک و روستای فلسطینی ویران شده و بیش از ۷۰۰ هزار فلسطینی از دیار خود بیرون رانده و آواره شدند.

وی تاکید کرد: مردم فلسطین از زمان “نکبت” که هنوز هم ادامه دارد، تحت سرکوب و نژادپرستی خشونت‌آمیز زندگی می‌کنند.

طلیب تاکید کرد: نکبت به خوبی ثبت شده است و همچنان تا به امروز ادامه دارد. ما باید اذعان کنیم که ملت‌ها وقتی از اعتراف به جنایات جنگی و تخلفات مرتکب شده علیه آنها خودداری می‌ورزند، در واقع انسانیت فلسطینی‌ها را نادیده می‌گیرند.

چهار نماینده زن دیگر از این تصمیم حمایت کردند که شامل ایلهان عمر، بتی مک کولوم، ماری نیومن و اوکاسیا کورتز هستند.

انتهای پیام

منبع