عربستان به جنگ علیه مسلمانان و اعراب پایان دهد
عربستان به جنگ علیه مسلمانان و اعراب پایان دهد

به گزارش مهر، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی توئیتری نوشت: عربستان سعودی با زیرپا نهادن اصول اخلاقی بار دیگر مردم تحت محاصره و دچار قحطی یمن را بمباران می‌کند. وی افزود: عربستان باید این کشتار را متوقف نموده و به این جنگ علیه مسلمانان و اعراب پایان دهد. ۶ سال گذشته […]

به گزارش مهر، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی توئیتری نوشت: عربستان سعودی با زیرپا نهادن اصول اخلاقی بار دیگر مردم تحت محاصره و دچار قحطی یمن را بمباران می‌کند.

وی افزود: عربستان باید این کشتار را متوقف نموده و به این جنگ علیه مسلمانان و اعراب پایان دهد. ۶ سال گذشته است و خیال واهی فتح «سه هفته‌ای» یمن محقق نشده است. زمان آن است که بیدار شوید.