عرصه ساختمان‌های احداثی در اراضی ملیِ تصرفی اصفهان واگذار می‌شود
عرصه ساختمان‌های احداثی در اراضی ملیِ تصرفی اصفهان واگذار می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان، علیرضا قاری‌قرآن با اشاره به آئین نامه اجرایی بند (ک) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، اظهار داشت: متصرفان اراضی ملی در استان اصفهان اعم از حقیقی و حقوقی که در محدوده یا حریم شهرها و شهرک‌ها […]

به گزارش خبرگزاری مهر از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان، علیرضا قاری‌قرآن با اشاره به آئین نامه اجرایی بند (ک) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، اظهار داشت: متصرفان اراضی ملی در استان اصفهان اعم از حقیقی و حقوقی که در محدوده یا حریم شهرها و شهرک‌ها قبل از یکم فروردین ماه ۱۳۹۴ نسبت به احداث بنا و بهره‌برداری در این اراضی اقدام کردند، می‌توانند با مراجعه به اداره راه و شهرسازی نسبت به تکمیل مدارک جهت دریافت سند اقدام کنند.
وی در خصوص شرایط واگذاری عرصه ساختمان‌های احداثی در اراضی تصرفی افزود: اراضی که بنای ساختمانی با مصالح با دوام در آنها احداث شده مشمول این آئین نامه است و آن دسته از اراضی که در آنها ساختمان‌های پیش ساخته، دیوارکشی، غرس اشجار و زراعت انجام شده از شمول این آئین نامه خارج است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه عرصه تصرفی نباید از چهار برابر سطح اشغال بنای احداثی بیشتر باشد، گفت: واگذاری عرصه به متصرفان در صورتی مجاز است که اعیان آن تا زمان واگذاری مورد بهره برداری باشد و همچنین با طرح‌های مصوب شهری که شامل داخل محدوده و حریم شهرها می‌شود و تا زمان واگذاری به تصویب مراجع قانونی ذی صلاح رسیده مطابقت داشته باشد.
قاری قرآن خاطرنشان کرد: هر یک از متصرفان صرفاً نسبت به یک قطعه زمین امکان بهره مندی از این آئین نامه را دارند و علاوه بر این افرادی می‌توانند از امتیاز موضوع این آئین نامه استفاده کنند که خود یا همسر آنها از دولت یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی زمین یا واحد مسکونی دریافت نکرده باشند.
وی در خصوص زمان تصرف اراضی اضافه کرد: ملاک تعیین زمان تصرف اراضی، تصاویر ماهواره‌ای و هوایی اخذ شده از سازمان فضایی ایران، سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در خصوص قیمت گذاری اراضی مورد تصرف گفت: اراضی تصرفی فوق به افراد واجد شرایط تا سقف مشخص شده در این آئین نامه به قیمت منطقه‌ای و مازاد بر آن به قیمت کارشناسی روز واگذار می‌شود همچنین در صورت واجد شرایط نبودن، اراضی تصرفی با رعایت نصاب مقرر به قیمت کارشناسی واقعی روز به آنها واگذار می‌شود.
قاری قرآن تصریح کرد: عرصه اعیانی‌های تجاری و خدماتی نیز به نرخ کارشناسی واقعی روز واگذار می‌شود و در خصوص اعیانی‌های صنعتی که عرصه آن در مناطق مسکونی واقع شده است مشروط به رعایت مقررات زیست محیطی، واگذاری به نرخ قیمت واقعی کارشناسی روز و اخذ اجرت المثل ایام تصرف انجام می‌شود.
وی در خصوص مالکین مشاعی بنای احداثی در عرصه تصرفی بیان داشت: اعلام کتبی تمام مالکین براساس تقسیم نامه در دفاتر اسناد رسمی ضروری است.
قاری‌قرآن تاکید کرد: متقاضیان مشمول این آئین نامه، تا پایان سال ۱۴۰۱ مهلت دارند با در دست داشتن مدارک لازم به ادارات راه و شهرسازی مراجعه تا پس از تشکیل پرونده اقدامات لازم جهت واگذاری عرصه تصرفی انجام شود.