عضویت یک ایرانی در کمیته انضباطی فدراسیون جهانی والیبال
عضویت یک ایرانی در کمیته انضباطی فدراسیون جهانی والیبال

به گزارش ایسنا، روزبه وثوق احمدی وکیل متخصص حقوق ورزش به عنوان عضو کمیته انضباطی فدراسیون جهانی والیبال انتخاب شد.   او یکی از ۲۱ وکیل مورد اعتماد فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) در سراسر جهان و عضو کمیته انضباطی اتحادیه جهانی کشتی نیز است و اکنون به عضویت کمیته انضباطی فدراسیون جهانی والیبال درآمده است. […]

به گزارش ایسنا، روزبه وثوق احمدی وکیل متخصص حقوق ورزش به عنوان عضو کمیته انضباطی فدراسیون جهانی والیبال انتخاب شد.  

او یکی از ۲۱ وکیل مورد اعتماد فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) در سراسر جهان و عضو کمیته انضباطی اتحادیه جهانی کشتی نیز است و اکنون به عضویت کمیته انضباطی فدراسیون جهانی والیبال درآمده است.

احمدی در سال ۱۳۹۵ کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال را راه اندازی کرد و رئیس این کمیته شد.

انتهای پیام 

منبع