عفاف و حجاب، بخش جدایی ناپذیر هویت و فرهنگ زنان ایران است
عفاف و حجاب، بخش جدایی ناپذیر هویت و فرهنگ زنان ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت کشور، احمد وحیدی در پاسخ به پرسش خبرنگاری گفت: مواجهه با بدپوششی های نامتعارف و عدول هنجارشکنانه از حجاب که یک ارزش دینی و ملی است، الزام قانونی دارد که در چارچوب قوانین و با روش‌های مناسب به عنوان مکمل اقدامات فرهنگ ساز صورت می‌گیرد. وی خاطرنشان […]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت کشور، احمد وحیدی در پاسخ به پرسش خبرنگاری گفت: مواجهه با بدپوششی های نامتعارف و عدول هنجارشکنانه از حجاب که یک ارزش دینی و ملی است، الزام قانونی دارد که در چارچوب قوانین و با روش‌های مناسب به عنوان مکمل اقدامات فرهنگ ساز صورت می‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد: تلاش دشمنان فرامرزی برای مقابله با حجاب و عفاف، تلاش برای محروم کردن مردم از این سرمایه گرانبهاست.
وزیر کشور تاکید کرد: در کنار وظیفه همگانی در ترویج عفاف و حجاب دستگاه‌ها نیز باید مأموریت خود را در این موضوع انجام دهند.