فراخوان طرح های پسادکتری با محوریت راهداری و حمل و نقل جاده ای
فراخوان طرح های پسادکتری با محوریت راهداری و حمل و نقل جاده ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (INSF)، مهلت ارسال طرح های پسادکتری فناورانه در راستای حل مسائل صنعت راهداری و حمل و نقل جاده ای به صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران تا ۳۱ مردادماه تمدید شد. این فراخوان در راستای اهدافی همچون «بهره گیری از توانمندی […]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (INSF)، مهلت ارسال طرح های پسادکتری فناورانه در راستای حل مسائل صنعت راهداری و حمل و نقل جاده ای به صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران تا ۳۱ مردادماه تمدید شد.
این فراخوان در راستای اهدافی همچون «بهره گیری از توانمندی های دانش آموختگان برتر مقطع دکترای تخصصی برای حل مسائل صنعت راهداری و حمل و نقل جاده ای»، «حمایت از پژوهش های علمی اولویت دار و تقاضا محور با همکاری دانش آموختگان برتر مقطع دکترای تخصصی» و هم افزایی ظرفیت‌های سازمان و صندوق برای توسعه حمایت از کارآفرینی و مهارت افزایی دانش آموختگان برتر مقطع دکتری تخصصی منتشر شده است.