فشار اقتصادی و سیاسی راه به جایی نخواهد برد/ راهکار گفتگو است
فشار اقتصادی و سیاسی راه به جایی نخواهد برد/ راهکار گفتگو است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، شیخ حسن البغدادی عضو شورای مرکزی حزب الله لبنان اعلام کرد: تحولات منطقه و تنش ها و بی ثباتی و تحریم اقتصادی بخشی از سیاست آمریکاست. وی افزود: شکست هایی که آمریکا و اذناب آن در منطقه بدان گرفتار شده اند به سبب عنادورزی و عبرت نگرفتن […]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، شیخ حسن البغدادی عضو شورای مرکزی حزب الله لبنان اعلام کرد: تحولات منطقه و تنش ها و بی ثباتی و تحریم اقتصادی بخشی از سیاست آمریکاست.
وی افزود: شکست هایی که آمریکا و اذناب آن در منطقه بدان گرفتار شده اند به سبب عنادورزی و عبرت نگرفتن است. آنها همچنان به تکرار تجربه های شکست خورده خود ادامه می دهند اما این سیاست موجب افزایش تنفر ملت ها از آمریکا و سرسپردگان آن خواهد شد.
البغدادی در ادامه با اشاره به تاخیر در انتخاب رئیس جمهور لبنان گفت: به هر اندازه که وقت کشی و تعلل در انتخاب رئیس جمهور ایجاد شود و گذشت زمان هرگز سبب نخواهد شد که رئیس جمهوری روی کار آید که به نفع منافع آمریکا در لبنان باشد.
وی اعلام کرد: آنچه در جنگ نتوانستند به دست آورند و در قبال مقاومت شکست خوردند از طریق فشار سیاسی و اقتصادی هم موفق نخواهند شد که کاری انجام بدهند. مقاومت لبنان ماموریتش حفاظت از لبنان و منابع طبیعی آن از طمع ورزی اسرائیل است.
البغددی تاکید کرد: گفتگو تنها راه حل درباره روی کار آمدن رئیس جمهوری است که قادر به برقراری وحدت میان لبنانی ها و حافظ حاکمیت لبنان باشد.