قیمت دلار ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ به ۲۳ هزار و ۵۳۱ تومان رسید
قیمت دلار ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ به ۲۳ هزار و ۵۳۱ تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس) امروز سه‌شنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ در صرافی‎‌های بانکی برای خرید به ۲۳ هزار و ۶۵ تومان و برای فروش به ۲۳ هزار و ۵۳۱ تومان رسید. همچنین قیمت هر یورو برای خرید ۲۷ هزار و ۷۲۰ تومان و برای فروش ۲۸ هزار و ۲۸۰ تومان است.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس) امروز سه‌شنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ در صرافی‎‌های بانکی برای خرید به ۲۳ هزار و ۶۵ تومان و برای فروش به ۲۳ هزار و ۵۳۱ تومان رسید.

همچنین قیمت هر یورو برای خرید ۲۷ هزار و ۷۲۰ تومان و برای فروش ۲۸ هزار و ۲۸۰ تومان است.