لزوم تهیه دستورالعمل حضور افراد خاص به مرکزی در آستانه انتخابات
لزوم تهیه دستورالعمل حضور افراد خاص به مرکزی در آستانه انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالمهدی موسوی ظهر یکشنبه در دومین نشست ستاد استانی پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان مرکزی گفت: این ستاد به دنبال ایجاد مانع نیست، بلکه فلسفه تشکیل ستاد استانی پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان مرکزی برخورد با موانع است، موانعی که ناامیدی […]

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالمهدی موسوی ظهر یکشنبه در دومین نشست ستاد استانی پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان مرکزی گفت: این ستاد به دنبال ایجاد مانع نیست، بلکه فلسفه تشکیل ستاد استانی پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان مرکزی برخورد با موانع است، موانعی که ناامیدی مردم را به دنبال دارد، موانعی که به دنبال پس گرفتن نشاط مردم در انتخابات است، موانعی که حضور مردم را به پای صندوق‌های رأی سلب می‌کند و در نهایت موانعی که به دنبال این است که اعتماد مردم را نسبت به نظام جمهوری اسلامی کاهش دهد.

رویکرد اصلی ستاد استانی پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی افزایش شور و مشارکت مردم در انتخابات پیش رو است

وی تاکید کرد: راهبرد و رویکرد اصلی این ستاد حذف این نوع موانع است و ستاد استانی پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان مرکزی با افرادی که خواسته یا ناخواسته در جهت این موانع قدم بر می‌دارند، قاطعانه برخورد خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه ستاد استانی پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان مرکزی با رفع این موانع و برخورد با یکسری افراد به دنبال حضور حداکثری و با نشاط مردم پای صندوق‌های رأی است، گفت: هر کدام از مسئولین و متولیان امر در قبال مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یکسری وظایف دارند و نمی‌توانند دست روی هم بگذارند و شاهد باشند که آیا مردم در انتخابات پیش رو مشارکت می‌کنند؟ یا خیر؟ به همین دلیل ستاد استانی پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان مرکزی به دنبال این است که نشان دهد که شأن این ستاد و مسئولان مرتبط با این ستاد فراتر از نظاره گری صرف است و قابلیت اجرا دارد، قابلیت تعیین و اجرای راهبرد دارد، قابلیت تعیین سنجه و هدف دارد و این ستاد از هم اکنون قدم‌های لازم و ضروری را تا در روز حساس انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر بر می‌دارد و تهدیدها و فرصت‌های پیش روی انتخابات سال آینده را رصد و پایش خواهش کرد.

ستاد شهرستانی پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان مرکزی بطور منظم و در بازه زمانی ۲۰ روزه تشکیل شود

موسوی تاکید: باید ستادهای شهرستانی پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان مرکزی به طور منظم و در بازه زمانی ۲۰ روزه تشکیل جلسه دهند، تمامی دغدغه‌هایی که حاضرین در جلسه به آن اشاره کردند در کل استان رصد شود. لازم است از هر فردی که با هر ایده، فکر، عقیده‌ای وارد در چرخه انتخابات چه به عنوان انتخاب شونده چه به عنوان انتخاب کننده شرکت کرده از آنها قدردانی کرد همین که با حضور خود تنور انتخابات را گرم و موجب پر شور شدن انتخابات شده‌اند، اقدام ارزشمندی کرده‌اند.

وی ادامه داد: در حوزه بخش به تشخیص رئیس قوه قضائیه و بخشدار آن منطقه اگر احساس کردند تشکیل این ستاد در بخش‌ها ضروری است، تشکیل شود که با توجه به انتخابات شورای روستایی ستاد بخشداری پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان مرکزی ضرورت دارد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی اظهار کرد: ستاد استانی پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان مرکزی باید استان را به نقاط حساس، نیمه حساس و معمولی تقسیم شود و برای هر کدام از این نقاط برنامه ریزی و پروتکل‌هایی تهیه و تدوین گردد.

موسوی تاکید کرد: مسئولان و متولیان امر ترویج نشاط، امید و مشارکت در انتخابات را جز وظایف اخلاقی و انقلابی خود بدانند زیرا محور توسعه مشارکت می‌توانند مسئولین باشند. مسئولان و متولیان امر باید به دنبال رضایت مندی مردم، توسعه خدمات صادقانه، تزریق امید و اعتماد به مردم باشند.

وی با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری عنوان کرد: جلوگیری از تنبلی، توصیه به صبر و حق و امیدآفرینی در فضای مجازی از مهم‌ترین تأکیدات مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیر بود که همه باید به این مسئله را در ابعاد مختلف ورود کنند.

3719795 - لزوم تهیه دستورالعمل حضور افراد خاص به مرکزی در آستانه انتخابات

کارگروه نخبگان و رسانه در ذیل ستاد استانی پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان تشکیل شود

رئیس کل دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: مسئولیت نخبگان، رسانه‌ها، مطبوعات در بحث انتخابات پیش رو بسیار مهم است و حتی باید در ذیل ستاد استانی پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان مرکزی، کارگروهی با حضور این اقشار تشکیل شود تا همفکری‌های لازم با نخبگان جامعه صورت گیرد.

موسوی ادامه داد: نخبگان هوشمندی و فهم‌شان در بحران‌ها، حوادث و ایام مهم مشخص می‌شود و در کارگروه نخبگان ستاد استانی پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان مرکزی ارتباط نخبگان با جامعه و مردم عادی بیشتر شود تا در نهایت توسعه مشارکت‌ها اتفاق بیافتد. نگاه ستاد استانی پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان مرکزی، نگاه پیشگیرانه است.

وی تاکید کرد: نگاه ستاد استانی پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان مرکزی، نگاه پیشگیرانه است و این ستاد با پیش بینی‌های لازم به پیشگیری در حوزه تخلفات انتخاباتی دست پیدا کند. با توجه به تاکید مقام معظم رهبری که فرمودند آرا حق الناس هستند این ستاد برای حفاظت از حق الناس هر اقدام قانونی لازم باشد انجام خواهد داد تا حفاظت از این حق الناس و آرای مردم صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی در ادامه گفت: اولویت این ستاد در وهله اول پیشگیری از تخلفات و جرایم انتخاباتی است و اگر تخلف و جرمی در این حوزه اتفاق افتاد، این ستاد بدون اغماض و بدون نگاه جناح سیاسی، گروهی و حزبی برخورد قاطعانه و جدی خواهد کرد.

ضرورت تدوین دستورالعملی برای حضور افراد خاص و منتصب به یک گروه و جناح سیاسی به استان مرکزی در ایام نزدیک انتخابات

موسوی با اشاره به حضور افراد خاص، اعضای منتصب به یک گروه و جناح سیاسی در ایام‌های نزدیک به انتخابات، گفت: حضور این افراد در هر شهر و استان یک حضور خوبی است و هر کدام از این افراد با حضور در آن شهر و استان یک شور انتخاباتی ایجاد می‌کنند که ما به این شور و گرم بودن تنور انتخابات نیاز داریم، اما ستاد استانی پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان مرکزی در چند حوزه شرایط و دستورالعملی برای ورود این افراد به استان مرکزی تهیه و تدوین می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: یکی از این حوزه‌ها حضور افراد در استان است، حضور برخی افراد در استان مرکزی امکان دارد استان و اصل انتخابات را به حاشیه ببرد که برای پیشگیری از این امر این ستاد می‌تواند شرایطی را برای حضور افراد خاص، اعضای منتصب به یک گروه و جناح سیاسی در ایام‌های نزدیک به انتخابات تعریف و مشخص کند.

قاطعانه و بر اساس قانون با تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب برخورد می‌کنیم

وی گفت: اگر قرار است فردی خاص یا منتسب به یک گروه و جناح سیاسی قرار است در ایام نزدیک انتخابات در استان مرکزی حضور یابد در وهله اول با وی مذاکره شود، در وهله بعد دعوت کننده پای کار باشد و در نهایت خود آن فرد متوجه اظهاراتش باشد تا اگر آن فرد تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب کرد و در نهایت منجر به جرمی شد؛ ستاد استانی پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان مرکزی برخوردهای قانونی لازم را انجام دهد.

موسوی تصریح کرد: در بحث حضور افراد خاص یا منتسب به جناح سیاسی در ایام نزدیک انتخابات استان مرکزی، حضور و همراهی مدیران استان مرکزی با این افراد است. باید برای مدیر استانی مشخص شود که اگر آن فرد خاص مدیر مجموعه بالادستی و یا وزارتخانه خود بود چه اقدامی باید انجام دهد در واقع ممنوعیت و محدودیت‌های قانونی همراهی مدیران استان مرکزی برای همراهی آن فرد خاص که در آستانه انتخابات به استان سفر کرده و امکان دارد مدیر بالادستی آن مدیر استانی باشد، تهیه و تدوین شود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی در پایان بیان کرد: ستاد استانی پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان مرکزی باید شیوه نامه‌ای را برای احزاب و گروه‌هایی که این افراد خاص را در آستانه انتخابات به استان مرکزی دعوت می‌کنند، تهیه و تدوین کند.