ماجرای دستان سوخته مامور پلیس و وانت بار مشتعل
ماجرای دستان سوخته مامور پلیس و وانت بار مشتعل

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضاپناه مأمور پلیسی است که اجازه نداد وانت پیکان مشتعل وارد ایستگاه تاکسی شده و گزندی بر شهروندان وارد شود. در ساعت ۱۸:۳۰ عصر چهارشنبه یک دستگاه وانت پیکان در محدوده میدان کاج، ناگهان دچار حریق شد و مأمور پلیس سرهنگ دوم رضاپناه که در نزدیکی محل حادثه حضور داشت […]

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضاپناه مأمور پلیسی است که اجازه نداد وانت پیکان مشتعل وارد ایستگاه تاکسی شده و گزندی بر شهروندان وارد شود.

13991228000397 Test NewPhotoFree - ماجرای دستان سوخته مامور پلیس و وانت بار مشتعل

در ساعت ۱۸:۳۰ عصر چهارشنبه یک دستگاه وانت پیکان در محدوده میدان کاج، ناگهان دچار حریق شد و مأمور پلیس سرهنگ دوم رضاپناه که در نزدیکی محل حادثه حضور داشت بی درنگ برای کمک حاضر و با استفاده از کپسول آتش نشانی اقدام به اطفا حریق می‌کند اما در حین اطفا حریق ناگهان خودرو خود به خود دنده عقب و در مسیر سراشیبی و به سمت پیاده رو شروع به حرکت می‌کند که سرهنگ رضا پناه با حائل کردن پا به عنوان تکیه گاه از دور گرفتن خودرو جلوگیری کرده و وانت در حال حرکت را متوقف می‌کند.

اگر فداکاری مأمور پلیس نبود وانت پیکان مشتعل به سمت ایستگاه تاکسی ضلع جنوب میدان وارد شده و با مردم و مسافرانی که در ایستگاه تاکسی حضور داشتند، برخورد و تصادف می‌کرد.

سرهنگ رضا پناه با از خود گذشتگی در حالی که دو دستش دچار سوختگی شده بود مانع از بروز حادثه‌ای ناگوار شد.