مجلس جلسه‌ای برای حل مشکل کشاورزان برگزار کند
مجلس جلسه‌ای برای حل مشکل کشاورزان برگزار کند

به گزارش خبرنگار مهر، سید البرز حسینی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، اظهار داشت: با توجه به خشکسالی در برخی از نقاط کشور در تاریخ ۱۶ تیرماه شرایطی برای رفع دغدغه کشاورزان در نظر گرفته شد و حتماً باید مورد توجه قرار گیرد. وی بیان کرد: همچنین لازم است کمیسیون […]

به گزارش خبرنگار مهر، سید البرز حسینی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، اظهار داشت: با توجه به خشکسالی در برخی از نقاط کشور در تاریخ ۱۶ تیرماه شرایطی برای رفع دغدغه کشاورزان در نظر گرفته شد و حتماً باید مورد توجه قرار گیرد.

وی بیان کرد: همچنین لازم است کمیسیون کشاورزی مجلس با حضور وزیر جهاد کشاورزی و رئیس بانک کشاورزی تشکیل جلسه دهد و مشکلات کشاورزان بررسی و تدابیر مناسب برای رفع دغدغه های آنان اتخاذ شود.

عبدالرضا مصری که ریاست جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به این تذکر، گفت: از کمیسیون کشاورزی مجلس تقاضا داریم با تشکیل جلسه ای این موضوع را بررسی و نتیجه را به مجلس و نمایندگان گزارش دهند.