مجمع عمومی فدراسیون بسکتبال فردا برگزار می‌شود
مجمع عمومی فدراسیون بسکتبال فردا برگزار می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون بسکتبال از ساعت ۱۴ روز یکشنبه در محل آکادمی ملی المپیک آغاز می شود. سید محمد پولادگر معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش ریاست این مجمع را بر عهده دارد. ارائه گزارش عملکرد فدراسیون و بررسی گزارش مالی ۱۴۰۰ در کنار اعلام تقویم […]

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون بسکتبال از ساعت ۱۴ روز یکشنبه در محل آکادمی ملی المپیک آغاز می شود.
سید محمد پولادگر معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش ریاست این مجمع را بر عهده دارد.
ارائه گزارش عملکرد فدراسیون و بررسی گزارش مالی ۱۴۰۰ در کنار اعلام تقویم جدید فدراسیون مهمترین های محورهای این مجمع به حساب می آیند.