مجوز تاسیس سه پارک علم و فناوری دانشگاهی صادر شد
مجوز تاسیس سه پارک علم و فناوری دانشگاهی صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، علی خیرالدین گفت: شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، با تاسیس سه پارک علم و فناوری موافقت کرد. وی افزود: شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی با تاسیس پارک علم و فناوری دانشگاه امام حسین (ع)، پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان و پارک علم و […]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، علی خیرالدین گفت: شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، با تاسیس سه پارک علم و فناوری موافقت کرد.
وی افزود: شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی با تاسیس پارک علم و فناوری دانشگاه امام حسین (ع)، پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان و پارک علم و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران موافقت کرد.
خیرالدین بیان کرد: موضوع تاسیس این سه پارک علم و فناوری، پس از بررسی در کارگروه فناوری و کمیسیون گسترش فناوری و نوآوری در شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی مطرح شد.
وی به اهمیت پارک‌های علم و فناوری در رشد اقتصاد دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: پارک‌های علم و فناوری راهی مؤثر برای ایجاد فرهنگ نوآوری و رشد مشاغل دانش‌بنیان هستند.
معاون وزیر علوم خاطرنشان کرد: پارک‌های علم و فناوری در توسعه نوآوری و فناوری نقش بسزایی داشته و می‌توانند محیط‌های مناسبی فراهم آورند که در آن‌ها شرکت‌های مبتنی بر فناوری‌های سطح بالا به شکوفایی تجاری برسند.