مدارس و دانشگاه های استان تهران شنبه حضوری است
مدارس و دانشگاه های استان تهران شنبه حضوری است

عابد ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق پیش بینی سازمان هواشناسی کیفیت هوا در استان تهران در ساعات آینده افزایش پیدا می‌کند. وی افزود: به همین دلیل تصمیمی مبنی بر غیر حضوری بودن دانشگاه‌ها و مدارس استان تهران گرفته نشده و مدارس و دانشگاه‌ها در این استان روز شنبه حضوری است.

عابد ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق پیش بینی سازمان هواشناسی کیفیت هوا در استان تهران در ساعات آینده افزایش پیدا می‌کند.
وی افزود: به همین دلیل تصمیمی مبنی بر غیر حضوری بودن دانشگاه‌ها و مدارس استان تهران گرفته نشده و مدارس و دانشگاه‌ها در این استان روز شنبه حضوری است.