مدیران پایگاه‌های هگمتانه، ری و حریره مشخص شدند
مدیران پایگاه‌های هگمتانه، ری و حریره مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا سامه مدیرکل پایگاه‌های میراث ملی و جهانی به تازگی سه مدیر را برای پایگاه‌های ملی و جهانی در سه استان منصوب کرد. صاحب محمدیان منصور به عنوان مدیر پایگاه میراث ملی محوطه باستانی هگمتانه منصوب شد. در حکم صاحب محمدیان منصور آمده است: نظر به مراتب شایستگی‌ها و تجارب جنابعالی، […]

به گزارش خبرنگار مهر، رضا سامه مدیرکل پایگاه‌های میراث ملی و جهانی به تازگی سه مدیر را برای پایگاه‌های ملی و جهانی در سه استان منصوب کرد. صاحب محمدیان منصور به عنوان مدیر پایگاه میراث ملی محوطه باستانی هگمتانه منصوب شد.
در حکم صاحب محمدیان منصور آمده است: نظر به مراتب شایستگی‌ها و تجارب جنابعالی، بنا بر پیشنهاد مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان به موجب این حکم به سمت مدیر پایگاه میراث ملی محوطه باستانی هگمتانه منصوب می‌شوید.
در ادامه حکم علاوه بر وظایف مشخص شده پایگاه، توجه به معرفی و آموزش میراث ملموس، ناملموس و طبیعی برای مخاطبان مختلف، جلب مشارکت جوامع محلی و همچنین ایجاد ساز و کارهای مؤثر برای تسهیل و تداوم همکاری‌ها با نهادها و انجمن‌های استان همدان در امر حفاظت و مدیریت آثار ارزشمند مورد تاکید قرار گرفته است.
سجاد قربانی نیز به عنوان مدیر پایگاه میراث ملی شهر تاریخی «حریره کیش» منصوب شد. همچنین با حکم مدیرکل پایگاه‌های میراث ملی و جهانی، عبدالمهدی همت‌پور به عنوان مدیر پایگاه میراث ملی محوطه باستانی ری با پیشنهاد مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران منصوب شده است.